27/09/2020
Zoals u de afgelopen 7 jaren (!) van ons gewend bent, organiseert de Lionsclub Best Oirschot haar jaarlijkse Kerstproms op de legerplaats Oirschot. Begin jaar hadden wij de organisatie voor het concert in 2020 al weer ter hand genomen. Maar u begrijpt dat de omstandigheden zoals die onze wereld nu in haar greep houden ons hebben gedwongen een moeilijk besluit te nemen. De huidige regels omtrent het Covid 19-virus hebben zó veel invloed dat wij genoodzaakt zijn het concert in december 2020 te cancelen. Het lijkt dan nog ver weg, maar wij kunnen, mogen en willen nu niet de risico’s lopen. 
Maar in meer dan goed overleg met de legerplaats Oirschot en haar leiding, alsmede de leiding van de militaire orkesten, hebben wij een nieuwe datum voor het jaar 2021 kunnen vastleggen. En wel is dat op 11 december 2021. De leiding van de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninck Kazerne te Oirschot is dan weer voor de achtste keer graag uw gastheer voor wederom een bijzondere Kerstproms.
Wij hopen dan ook u van harte in goede gezondheid in 2021 te ogen ontvangen. Save the date! Hieronder een impressie van de succesvolle KerstProms in 2019.
 

De KerstProms die Lionsclub Best Oirschot op zaterdag 14 december 2019 organiseerde in de Legerplaats Oirschot bracht bijna € 8000 euro op voor twee goede doelen: Challenge Day Nederland en HomePlan. Het concert was mede mogelijk dankzij de gastvrijheid en faciliteiten van 13 Lichte Brigade op de legerplaats Oirschot. Het was het zevende jaar dat de Lionsclub een benefietconcert rond de kersttijd organiseerde in de voormalige bioscoop van Legerplaats Oirschot. Het concert werd dit keer verzorgd door de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ onder leiding van majoor Tijmen Botma. Het orkest werd vocaal ondersteund door niemand minder dan de talentvolle musicalster Brigitte Heitzer. Zij zong onder andere de bekende nummers ‘Don’t cry for me Argentina’ en ‘Diamonds are a girl’s best friend’. Naast sfeervolle kerstnummers bracht het orkest een zeer gevarieerd programma voor de bühne, inclusief enkele solonummers voor koperinstrumenten en saxofoon. 

Aan het eind van het concert reikte Lionspresident Arnold Dijkstra een mooie cheque uit aan Hans Barmentlo en Inge Aerts voor de organisatie van een Challenge Day op het Heerbeeck College in Best. Doel van zo’n Challenge Day is om de leerlingen een veilig gevoel en saamhorigheid te laten ervaren en om een positieve schoolomgeving te maken. Teamleider lyceum Hans Barmentlo vertelde hierover: De Challenge Day wordt georganiseerd op donderdag 20 februari 2020. Tijdens een Heerbeeckweek, waarin lessen vervangen worden door meer thematisch onderwijs, gaan de vwo-4 en vwo-5 leerlingen van het lyceum de ‘challenge’ aan. Op het lyceum zijn twee doorlopende leerlijnen herkenbaar tijdens de Heerbeeckweken: de onderzoekslijn en de persoonsontwikkelingslijn. Challenge Day past perfect in die laatste lijn: jezelf leren kennen, daarmee ook de ander begrijpen en je rol in een groep (her)kennen. Tijdens de Challenge Day krijgt juist dit deel nog eens extra aandacht. Het is een intensieve activiteit, die zonder de juiste begeleiding niet kan plaatsvinden. En daardoor ook een activiteit die zonder de samenwerking met de Lions Best Oirschot en de betrokkenheid van iedereen die heeft meegeholpen, niet gerealiseerd zou kunnen worden.”.

Arnold Dijkstra reikte daarna ook een cheque uit aan Tanja Antonis van de stichting HomePlan voor het bouwen van een huis voor de allerarmsten in Latijns-Amerika en zuidelijk Afrika. Eveneens een prachtig doel. Stichting HomePlan is opgericht om de allerarmsten van een degelijk huis te voorzien. HomePlan gelooft dat elk mens in de wereld recht heeft op een veilig onderkomen. Een huis om een thuis te creëren en daarmee een toekomst op te kunnen bouwen. Homeplan werkt altijd samen met lokale partners om de meest kwetsbaren en allerarmsten te kunnen bereiken. Zij hebben immers de beste kennis van lokale gebruiken en cultuur en bieden nazorgtrajecten aan naast de huisvesting. Hiermee ondersteunt HomePlan mensen in hun verdere ontwikkeling en krijgen zij een kans op een betere toekomst. Door de begunstigden zelf te laten bijdragen en meebouwen aan het huis neemt de verbondenheid en betrokkenheid toe. Het huis is geen doel op zich, maar geeft een basis van veiligheid en bescherming. Samen met lokale partnerorganisaties denken bewoners na over hun thuis en toekomst. Zo hebben zij behoefte aan onderwijs, medische hulp, maar ook een kinderopvang of juist een juridisch loket. HomePlan realiseert de 'Huis-, Thuis- en Toekomst-aanpak' in Nicaragua, Zuid-Afrika en Haïti.