Stelt u zich eens voor… U staat midden in de samenleving. U hebt een leuke carrière opgebouwd. De kinderen zijn inmiddels volwassen. Alle tijd dus om lekker te genieten, samen met uw partner. U hebt een druk sociaal leven en staat graag klaar voor een ander. En dan ineens beseft u dat kleine alledaagse dingen moeite beginnen te kosten. U vergeet steeds vaker iets en raakt spullen kwijt in uw eigen huis. U wilt er eigenlijk niet aan toegeven, maar uiteindelijk wordt door de arts dementie geconstateerd. U voelt zich onzeker en gefrustreerd en hebt de neiging uzelf terug te trekken.

 

Hoe fijn zou het dan zijn als u mensen om u heen hebt die snappen wat er aan de hand is en u nog steeds zien als de persoon die u bent in plaats van als de ziekte die u hebt. Hoe heerlijk zou het zijn als u toch nog mee kunt blijven doen bij uw sportclub en dat het niet erg is als u het even niet kan volgen. Hoe mooi zou het zijn als de bakker op de hoek niet boos wordt als u lang moet nadenken over uw bestelling. Dat uw vriendinnen u niet afschrijven, omdat u regelmatig emotioneel bent. Dat uw buren u gewoon op de koffie blijven vragen, ook al bent u soms in de war.

De cijfers

Steeds meer mensen moeten leren leven met dementie: circa 1 op de 4 à 5 mensen krijgt deze aandoening. Dat geldt ook voor inwoners van Oirschot en Best. Dementie kent verschillende fasen en duurt gemiddeld 7 jaar. Meer dan 70% van de mensen met dementie woont nog gewoon thuis, dankzij de hulp van veel mantelzorgers, familie en de thuiszorg. Maar niet alleen hulp uit de directe omgeving is belangrijk. Iedereen uit de gemeenschap kan helpen om mensen met dementie zo gelukkig, gezond en veilig mogelijk thuis te laten wonen.

Een dementievriendelijke gemeenschap

Als we ons bewust worden van de eerste verschijnselen van dementie, dan kunnen we hier beter op inspelen. En dan kunnen mensen zo lang mogelijk in hun normale leefomgeving blijven meedoen, bijvoorbeeld bij de club of vereniging waar ze actief zijn. Daarnaast is het belangrijk dat we mantelzorgers op een goede manier kunnen ondersteunen. Op initiatief van Lions Best Oirschot hebben verschillende maatschappelijke organisaties die verenigd zijn in het platform ‘Oirschot Zorgt’ en platform Dementie zich ten doel gesteld om van Oirschot en Best een dementievriendelijke gemeenschap te maken. De Lionsclub heeft er onder andere voor gezorgd dat er zowel in 2018 als in 2019 een simulatiecabine naar Oirschot en Best komt.

Into D’mentia

In de periode 19 maart tot en met 6 april 2018 stond de simulatiecabine van Into D’mentia bij Sint Joris in Oirschot en van 9 t/m 26 april 2018 bij Nazareth in Best. Tijdens een (individueel) bezoek aan deze cabine konden mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals beleven wat iemand met dementie ondergaat. Ze leerden signalen te onderkennen en werden bewust van de gevolgen van dementie. Ook in 2019 komt de simulatiecabine naar Best en Oirschot, dankzij de Lions. Bovendien zijn er in de loop van 2018 nog meer activiteiten, zoals een theatervoorstelling en een sessie met een simulatiebril. Meer informatie over dit project kunt u opvragen bij Harry Jannink van Lions Best Oirschot.

Oprichting dementieplatform Oirschot

Tijdens een van de besprekingen voor het Lionsproject is ook het idee ontstaan voor een dementieplatform in Oirschot. Een platform dat zou kunnen bestaan uit een groep(je) mensen, uit alle kernen, uit zorg, vrijwilligersorganisaties, verenigingsleven, bedrijfsleven, overheid, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers etc. Het platform zou kunnen dienen als ideeënbedenker, activiteiten stimulator en coördinator als het gaat dementie. Dit alles met als doel om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te laten doen en hun mantelzorgers te ondersteunen. Niet alleen de komende twee jaar van het Lionsproject, maar ook daarna. Wij als totale gemeenschap kunnen een bijdrage leveren aan het zo lang mogelijk kunnen meedoen van mensen met dementie aan het gewone leven in onze gemeenschap. Dat geldt voor ons als buren, winkelend publiek, winkeliers, bank, sportvereniging, postagentschap, kaart- en biljartclub en ga zo maar door. Door ons in te leven in wat iemand met dementie meemaakt en doormaakt, kunnen we begrip tonen en helpen om mensen zo lang mogelijk hun eigen boodschappen te laten doen, te blijven sporten of kaarten of biljarten, geld te pinnen etc.