23/04/2018

Wilt u meedenken over hoe we van Best en Oirschot een dementievriendelijke gemeenschap kunnen maken? Dat kan, want Lionsclub Best Oirschot heeft het initiatief genomen en samen met plaatselijke organisaties een plan gemaakt. In maart en april 2018 stond 6 weken lang een simulatiecabine van Into D’mentia in Best en Oirschot. Daarnaast zijn er nog meer initiatieven.

Een dementievriendelijke gemeenschap

Steeds meer mensen moeten leren leven met dementie, circa één op de 4 - 5 mensen krijgt deze aandoening. Dat geldt ook voor inwoners van Best en Oirschot. Dementie kent verschillende fasen en duurt gemiddeld 7 jaar. Meer dan 70 % van de mensen met dementie woont nog gewoon thuis, dankzij de hulp van veel mantelzorgers, familie en de thuiszorg. Maar niet alleen hulp uit de directe omgeving is belangrijk. Iedereen uit de gemeenschap kan helpen om mensen met dementie zo gelukkig, gezond en veilig mogelijk thuis te laten wonen.

Als we ons bewust worden van de eerste verschijnselen kunnen we beter inspelen op beperkingen. Dit draagt eraan bij dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven meedoen, bijvoorbeeld bij de club of vereniging waar ze actief zijn. Daarnaast is het van belang dat we als gemeenschap, waar nodig, ook mantelzorgers passend kunnen ondersteunen. Lions Best Oirschot heeft daarom, in samenwerking met allerlei organisaties in Best en Oirschot, een plan opgesteld om de dementievriendelijkheid van onze gemeenschap te verbeteren én te onderhouden.

Into D’mentia

Een bezoek aan de simulatiecabine van Into D’mentia was ook onderdeel van dit plan. Tijdens dit (individuele) bezoek konden vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in 25 minuten beleven  wat iemand met dementie ondergaat. Ze leerden signalen te onderkennen en wordt zich bewust van de impact van dementie. De simulatiecabine stond van 19 maart t/m 6 april 2018 bij Sint Joris in Oirschot en van 9 april tot en met 26 april bij Archipel Nazareth in Best. Het bezoek duurt 25 minuten. Daarna volgde een nagesprek van 25 minuten. Het bezoek was geheel gratis, dankzij bijdragen van gemeente Best en Oirschot, Joris Zorg, Archipel, de Rabobank en de Lionsclub.

Ook in 2019 komt de cabine naar Best en Oirschot. En in de loop van 2018 volgen nog meer activiteiten, zoals een theatervoorstelling en een sessie met een simulatiebril. Meer weten over dit project? Neem contact op met Harry Jannink van Lions Best Oirschot.

Oprichting dementieplatform Oirschot

Tijdens een van de besprekingen voor het Lionsproject is ook het idee ontstaan voor een dementieplatform in Oirschot. Een platform dat zou kunnen bestaan uit een groep(je) mensen, uit alle kernen, uit zorg, vrijwilligersorganisaties, verenigingsleven, bedrijfsleven, overheid, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers etc. Het platform zou kunnen dienen als ideeënbedenker, activiteiten stimulator en coördinator als het gaat dementie. Dit alles met als doel om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te laten doen en hun mantelzorgers te ondersteunen. Niet alleen de komende twee jaar van het Lionsproject, maar ook daarna. Wij als totale gemeenschap kunnen een bijdrage leveren aan het zo lang mogelijk kunnen meedoen van mensen met dementie aan het gewone leven in onze gemeenschap. Dat geldt voor ons als buren, winkelend publiek, winkeliers, bank, sportvereniging, postagentschap, kaart- en biljartclub en ga zo maar door. Door ons in te leven in wat iemand met dementie meemaakt en doormaakt, kunnen we begrip tonen en helpen om mensen zo lang mogelijk hun eigen boodschappen te laten doen, te blijven sporten of kaarten of biljarten, geld te pinnen etc. Meer informatie bij Miriam Termeer.